Thực hiện kế hoạch số 253/KH-BCĐXHHT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quận Ba Đình, Trường Tiểu học Nghĩa Dũng tổ chức phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường nhằm tiếp tục đẩy mạnh phòng trào học tập suốt đời giúp nâng cao nhận thức vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập, khuyến khích và duy trì việc đọc sách thường xuyên, liên tục, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được phát động từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021. Các hoạt động được tập trung triển khai tại Kế hoạch gồm:

  • Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo, Viber...) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội.
  • Vinh danh các tổ chức, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khóa học trực tuyến miễn học phí/học phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… nhằm tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19.
  • Tố chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề về kĩ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong bối cảnh dịch COVID - 19.
  • Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn,  hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.
  • Khuyến khích tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số; tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử,…) để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời.
  • Tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa 3 chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia hác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục không chính quy và phi chính quy, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã nhận thức rõ tình hình thực tế và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giáo dục với việc tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021” với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” của thầy và trò nhà trường:

Xây dựng và vận hành "Trường học trực tuyến" năm học 2021 - 2022

Nhà trường xây dựng và vận hành "Trường học trực tuyến" năm học 2021 - 2022

       Giáo viên ứng dụng Padlet trong tổ chức các hoạt động của học sinh

Trao tặng  thiết bị học tập cho các em học sinh khó khăn qua chương trình 

"Sóng và máy tính cho em"

          Nhà trường tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lí, dạy học, 

kết nối, trao đổi thông tin 

Nhà trường tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lí, dạy học, 

kết nối, trao đổi thông tin 

Nhà trường tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lí, dạy học, 

kết nối, trao đổi thông tin