Trường Tiểu học Nghĩa Dũng đón tổ công tác cán bộ Quận ủy Ba Đình

Trường Tiểu học Nghĩa Dũng đón tổ công tác cán bộ Quận ủy Ba Đình

Trường Tiểu học Nghĩa Dũng đón tổ công tác cán bộ Quận ủy Ba Đình về việc bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Nghĩa Dũng đón tổ công tác cán bộ Quận ủy Ba Đình về việc bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng đối với 2 đồng chí là đồng chí Đỗ Thị Mai Thanh và đồng chí Đinh Thị Thanh Xuân. Thời gian: 16h30 ngày thứ 4, 31 tháng 01 năm 2018

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc; các đồng chí trong Tổ công tác cán bộ lần lượt đọc hai quyết định bổ nhiệm lại chức danh đối với 2 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thị Mai Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 5 năm và đồng chí Đinh Thị Thanh Xuân giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 5 năm.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

 


Posted in:

Bài viết liên quan