Niềm vui theo em đến trường là sự an toàn trên từng bước đi.

Chi tiết về chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2021 - 2022 giáo viên, học sinh xem ở file đính kèm phía dưới.

2021_11_17_PGD_CV_TRIeN_KHAI_CT_ATGT-Nu_CuoI_TRe_THo_251b2715d2.pdf