Được găp và được thầy cô dạy dỗ ấy là cái duyên. Ơn dạy dỗ cao hơn núi, nghĩa Thầy Cô tựa nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Thầy Cô con mãi ghi trong lòng. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, các bạn nhỏ lớp 2A4 đã gửi những hình ảnh, những lời chúc đến thầy cô giáo.