Quý vị phụ huynh có nhu cầu cho con thi tuyển vào lớp 6 theo chương trình thí điểm đào tạo song bằng có thể tham khảo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/14IByiCr5mmsJO__Im0rTAAgUAF_m5Xaf/view?usp=sharing