Phát sóng ngày 22/11/2021

Để hỗ trợ các con học sinh lớp 1 trong thời gian học trực tuyến. PHHS giúp các con đến với chương trình học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 trên truyền hình qua link sau:

https://vtv.vn/video/day-tieng-viet-lop-1-15-11-2021-530882.htm