Trước diễn biến khó lường của dịch Covid - 19, hôm nay ngày 15/02/2021, UBND TP Hà Nội đã gửi Công văn số 460/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Nhà trường xin kính gửi Quý Phụ huynh, Học sinh văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội: