Kết thúc những ngày vui xuân mới, thầy và trò trường TH Nghĩa Dũng đang trong một tâm thế phấn khởi để gặp nhau sau những tháng ngày xa cách. Nhưng dịch bệnh diễn biến khó lường nên chúng tôi đã gặp nhau theo cách của thời đại 4.0.

 Theo đúng kế hoạch đã thống nhất ttong Hội đồng sư phạm, ngày 17/2/2021, tất cả thầy và trò chúng tôi đã đồng loạt kích hoạt lại hệ thống học tập trực tuyến để không làm gián đoạn việc học tập. 

 Không khí của các tiết học đầu tiên diễn ra khá sôi nổi, nghiêm túc và hiệu quả!