Sự kiện "Giờ lập trình - Hour of Code" dành cho học sinh khối tiểu học và THCS quận Ba Đình sẽ được tổ chức vào lúc 20h30 - 21h30 ngày 8/2/2021 (Thứ hai) với hình thức tham gia Online tại nhà.

Sự kiện này được tổ chức với mục đích giúp học sinh trải nghiệm thử thách các bài toán tư duy và câu hỏi Logic có hàm chứa tư duy máy tính.
Học sinh các khối lớp cấp Tiểu học sẽ tham gia theo 2 cấp độ:
Cấp độ 1: Dành cho học sinh lớp 1, 2, 3
Cấp độ 2: Dành cho học sinh lớp 4, 5
Các con học sinh tự nguyện đăng kí tham gia với GVCN --> Sau khi tổng hợp danh sách, BTC sẽ cấp tài khoản đăng nhập cho từng học sinh -->Học sinh dùng tài khoản này để thi thử tại link: http://uCode.vn/tests/hoc-sample