Nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền đến CB-GV-NV, các con học sinh và các bậc Phụ huynh  cùng thay đổi thói quen sống để ngăn ngừa Covid - 19,  các thầy cô Trường Tiểu học Nghĩa Dũng đã thực hiện clip nhảy dân vũ cover bài "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid." 

Qua clip này, nhà trường muốn gửi đi Thông điệp "Hãy nâng cao nhận thức và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Dù bằng cách này hay cách khác, mỗi chúng ta hãy là những chiến sỹ trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch này."