Các câu khẩu lệnh trong lớp học  "Classroom Instructions"

      Để hỗ trợ các con học sinh lớp 1 trong thời gian học trực tuyến. PHHS giúp các con đến với chương trình LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH cho học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nghĩa Dũng qua link sau: https://www.youtube.com/watch?v=XNaJTpN_ktA&t=24s