Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 11/10/2021, Trường tiểu học Nghĩa Dũng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022. Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham dự Hội nghị đầy đủ.

Hội nghị cán bộ, viên chức trường Tiểu học Nghĩa Dũng là nơi phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thông qua hội nghị nhằm phát động trong cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, nhà nước, của ngành và địa phương; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Đào - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Đồng chí Hoàng Anh Đào - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả năm học 2020 - 2021, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Sau báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị tại các điểm cầu về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Cán bộ, công chức, viên chức nhà trường tích cực tham gia tham luận, phát biểu, chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch công đoàn nhà trường  báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học  2020 - 2021 và phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022.

 

Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - 2022. Cũng trong Hội nghị lần này, Công đoàn nhà trường đã tổ chức Bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kì 2021 – 2023. 03 đồng chí: Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Hải và Đinh Thị Kim Oanh đã nhận được sự tín nhiệm cao của toàn thể CB - GV - NV nhà trường và trúng cử vào Ban Thanh tra Nhân dân trong nhiệm kì mới.

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kì mới ra mắt Hội nghị

Đồng thời Hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 -2022. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021 -2022.

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Nghĩa Dũng đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Đào – Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được các tập thể, cá nhân CB – GV – NV của trường trong năm học 2020 - 2021. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn tập thể Nghĩa Dũng sẽ cùng nhau duy trì những thành tích đã đạt được, tiếp tục phát huy, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhà trường, phát triển cải thiện điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, nhân viên lao động,… đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.