Chủ đề "My Toys"

    Để giúp các con học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức môn Tiếng Anh với chủ đề "My Toys" Quý Phụ huynh hướng dẫn các con học sinh truy cập qua đường link: https://www.youtube.com/watch?v=0b4lo3FLrKs&t=3s