LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH 
Series “Làm quen với Tiếng Anh" bao gồm 2 chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui" và “Tiếng Anh lớp 2 vui" là sản phẩm chất lượng dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trên cả nước, có sự cố vấn và thẩm định từ Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình sẽ giúp các em học tiếng Anh một cách vui nhộn và sinh động thông qua những trò chơi tương tác thú vị, những tình huống giao tiếp đơn giản hàng ngày. Đặc biệt, các em sẽ được thực hành nghe, nói cùng giáo viên bản ngữ, các bài giảng cập nhật theo Chương trình Giáo dục Phổ thông hiện hành và được ôn bài bằng phiếu bài tập tương ứng với mỗi bài giảng.

Để hỗ trợ các con học sinh lớp 1 trong thời gian học trực tuyến. PHHS giúp các con đến với chương trình LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH cho học sinh lớp 1 trên truyền hình qua link sau: https://www.youtube.com/watch?v=v_A90rm8gF8

 

 Để hỗ trợ các con học sinh lớp 1 trong thời gian học trực tuyến. PHHS giúp các con đến với chương trình LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH cho học sinh lớp 1 trên truyền hình qua link sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvE985PF_08

Phiếu bài tập bổ trợ: phieubaitaplop1-bai2.pdf