Phát động cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022

11/06/2022
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo đúng mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngày 03/06/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát động cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022.
Đây là một cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc.  
- Đối tượng dự thi là các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam.
- Sản phẩm dự thi là các thiết bị dạy học được xây dựng, thiết kế số hóa để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên môi trường số để phục vụ cho công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục phổ thông như: Bộ tranh ảnh, phần mềm mô phỏng, video clip, thí nghiệm ảo, thí nghiệm thiết bị thực hành có thể kết nối hoặc tương tác được trên máy tính. Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ và sư phạm phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ này 01/07/2022 đến hết ngày 15/08/2022.


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 1 đánh giá
Chia sẻ: