Thông báo

Trường Tiểu học Nghĩa Dũng hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến học sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023

01/07/2022
Sáng nay, ngày 1/7/2022, theo chỉ đạo chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Tiểu học Nghĩa Dũng tiến hành tuyển sinh trực tuyến học sinh lớp 1 năm học 2022-2023.

Phát động cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022

11/06/2022
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo đúng mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngày 03/06/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát động cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022.

Sắp có thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam

30/05/2022
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF Việt Nam, Thư viện số toàn cầu và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đang triển khai dự án thư viện số miễn phí dành cho trẻ em.