Bài giảng trên truyền hình

Làm quen Tiếng Anh lớp 1 - Các câu khẩu lệnh trong lớp học "Classroom Instructions"

23/11/2021
Các câu khẩu lệnh trong lớp học  "Classroom Instructions"

Tiếng Việt 1:Làm quen với các vần at, ot, et, ut

22/11/2021
Phát sóng ngày 22/11/2021

Tiếng Việt 1: Làm quen với các vần om, am, em, im

22/11/2021
Phát sóng ngày 15/11/2021

Bài 5: Học về letter B

11/11/2021
LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH Series “Làm quen với Tiếng Anh" bao gồm 2 chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui" và “Tiếng Anh lớp 2 vui" là sản phẩm chất lượng dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trên cả nước, có sự cố vấn và thẩm định từ Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.Chương trình sẽ giúp các em học tiếng Anh một cách vui nhộn và sinh động thông qua những trò chơi tương tác thú vị, những tình huống giao tiếp đơn giản hàng ngày. Đặc biệt, các em sẽ được thực hành nghe, nói cùng giáo viên bản ngữ, các bài giảng cập nhật theo Chương trình Giáo dục Phổ thông hiện hành và được ôn bài bằng phiếu bài tập tương ứng với mỗi bài giảng.

Bài 4: Từ vựng về chủ đề “My garden”

11/11/2021
LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH Series “Làm quen với Tiếng Anh" bao gồm 2 chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui" và “Tiếng Anh lớp 2 vui" là sản phẩm chất lượng dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trên cả nước, có sự cố vấn và thẩm định từ Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.Chương trình sẽ giúp các em học tiếng Anh một cách vui nhộn và sinh động thông qua những trò chơi tương tác thú vị, những tình huống giao tiếp đơn giản hàng ngày. Đặc biệt, các em sẽ được thực hành nghe, nói cùng giáo viên bản ngữ, các bài giảng cập nhật theo Chương trình Giáo dục Phổ thông hiện hành và được ôn bài bằng phiếu bài tập tương ứng với mỗi bài giảng.

Bài 3: Học về letter A

09/11/2021
LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH Series “Làm quen với Tiếng Anh" bao gồm 2 chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui" và “Tiếng Anh lớp 2 vui" là sản phẩm chất lượng dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trên cả nước, có sự cố vấn và thẩm định từ Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.Chương trình sẽ giúp các em học tiếng Anh một cách vui nhộn và sinh động thông qua những trò chơi tương tác thú vị, những tình huống giao tiếp đơn giản hàng ngày. Đặc biệt, các em sẽ được thực hành nghe, nói cùng giáo viên bản ngữ, các bài giảng cập nhật theo Chương trình Giáo dục Phổ thông hiện hành và được ôn bài bằng phiếu bài tập tương ứng với mỗi bài giảng.