Bài giảng trên truyền hình

Tiếng Việt 1:Làm quen với các vần op, ap, ăp, âp

14/12/2021
Phát sóng ngày 8/12/2021

Tiếng Việt 1:Làm quen với các vần ach, êch, ich

14/12/2021
Phát sóng ngày 4/12/2021

Tiếng Việt 1:Làm quen với các vần ăc, âc, uc, ưc

04/12/2021
Phát sóng ngày 29/11/2021

Bài 6: Học cách hỏi đáp mẫu câu “What's this?”

25/11/2021
LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH Series “Làm quen với Tiếng Anh" bao gồm 2 chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui" và “Tiếng Anh lớp 2 vui" là sản phẩm chất lượng dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trên cả nước, có sự cố vấn và thẩm định từ Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.Chương trình sẽ giúp các em học tiếng Anh một cách vui nhộn và sinh động thông qua những trò chơi tương tác thú vị, những tình huống giao tiếp đơn giản hàng ngày. Đặc biệt, các em sẽ được thực hành nghe, nói cùng giáo viên bản ngữ, các bài giảng cập nhật theo Chương trình Giáo dục Phổ thông hiện hành và được ôn bài bằng phiếu bài tập tương ứng với mỗi bài giảng.