Toán lớp 1- Bài 9: Bảng cộng trong phạm vi 6

26/01/2022

Để hỗ trợ các con học sinh lớp 1 trong thời gian học trực tuyến. PHHS giúp các con đến với chương trình học Toán cho học sinh lớp 1 trên truyền hình qua link sau: https://www.youtube.com/watch?v=GskpWVDMpU8&list=PLmQ5jM-Tsmbybn48DXIWmF65rT5afIElg&index=9

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: