Toán lớp 1- Bài 4: So sánh các số trong phạm vi 10

26/01/2022

Để hỗ trợ các con học sinh lớp 1 trong thời gian học trực tuyến. PHHS giúp các con đến với chương trình học Toán cho học sinh lớp 1 trên truyền hình qua link sau:https://www.youtube.com/watch?v=USOkEHeM3RE&list=PLmQ5jM-Tsmbybn48DXIWmF65rT5afIElg&index=4

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: